CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂT NHẬP KHẨU AN ĐÔ

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUÂT NHẬP KHẨU AN ĐÔ

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

228 Pasteur, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội