CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÒA BÌNH KOYUSENI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nhà máy sản xuất bít xuất khẩu cho nước ngoài tất với quy mô 400 lao động

THÔNG TIN CÔNG TY

KCN bờ trái Sông đà- đường Nguyễn Văn Trỗi-Phường Hữu nghĩ-Tp Hòa Bình

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ