công ty cổ phần địa ốc và xây dựng sgermi

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

THÔNG TIN CÔNG TY

110/04 nguyễn hữu thọ

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ