CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

TK22/1-TK22/2-TK22/3-TK22/4-TK22/5-TK22/6 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội