CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN F.HOUSE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

SỨ MỆNH

Trở thành một trong những doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm bất động sản uy tín nhất Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đức: Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Có thái độ, kế hoạch, cách làm việc và ứng xử minh bạch, rõ ràng.

Tin: Tôn trọng mọi lời hứa để luôn tạo được sự tín nhiệm và mến phục của mọi người.

Trí: Luôn sáng tạo trong việc gia tăng giá trị của khách hàng, đối tác, cổ đông. Luôn sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe, góp ý chân thành, hỗ trợ nhau hết mình trong tinh thần cùng phát triển.

Nhân: Tận tâm cống hiến và chia sẻ thành quả với cộng đồng.

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 149 đường 19, phường An Phú, Quận 02, Thành phố Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ