Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Green Home

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty cổ phần dịch vụ Green Home hiện hoạt động trên lịch vực kinh doanh ăn uống F&B với chuỗi nhà hàng ăn.

THÔNG TIN CÔNG TY

Mỗ Lao- Hà Đông - Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ