CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI BẮC ĐẨU

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

THÔNG TIN CÔNG TY

30 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ