CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THUẬN VINH

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Bán buôn thực phẩm

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 347 đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, Nam Định, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội