CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 88 XUÂN DIỆU

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 88, đường Xuân Diệu, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội