CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH VÀ CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ MFILM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN ẢNH VÀ CÔNG NGHỆ GIẢI TRÍ MFILM

Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình


THÔNG TIN CÔNG TY

Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ