Công ty cổ phần điện tử Mentech Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần điện tử Mentech Việt Nam chuyên sản xuất về sạc điện thoại, bộ chuyển đổi nguồn điện, cuộn cảm, biến áp ...

THÔNG TIN CÔNG TY

Khu công nghiệp Bình Xuyên, Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ