CÔNG TY CỔ PHẦN DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP PHÚ YÊN

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tên Công Ty Viết Tắt: PYSEC

Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Chính: Cổng thông tin

Loại Hình Tổ Chức: Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá

Lĩnh Vực Kinh Tế: Kinh tế tư nhân

Cơ Quan Thuế Quản Lý: Chi cục Thuế TP Tuy Hòa

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 69 Lê Trung Kiên, Phường 1, TP Tuy Hoà, Phú Yên

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ