CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC KIM LOẠI KYOYO VIỆT NAM

kyoyo.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Với tham vọng chiếm lĩnh thị trường thương mại nội địa, và đưa những tinh hoa sản xuất trên đất Việt đi khắp 5 châu, Công ty Cổ phần đúc kim loại KYOYO Việt Nam với ngành sản xuất mũi nhọn là đúc kim loại mẫu chảy phục vụ cho ngành công nghiệp hỗ trợ, đang không ngừng sáng tạo đổi mới, mở rộng quy mô, tập trung đầu tư, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Điểm Công Nghiệp Ngọc Hoà, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội