CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC KIM LOẠI KYOYO VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Với tham vọng chiếm lĩnh thị trường thương mại nội địa, và đưa những tinh hoa sản xuất trên đất Việt đi khắp 5 châu, Công ty Cổ phần đúc kim loại KYOYO Việt Nam với ngành sản xuất mũi nhọn là đúc kim loại mẫu chảy phục vụ cho ngành công nghiệp hỗ trợ, đang không ngừng sáng tạo đổi mới, mở rộng quy mô, tập trung đầu tư, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển vượt bậc trong tương lai.

TUYỂN DỤNG

3

THÔNG TIN CÔNG TY

Điểm Công Nghiệp Ngọc Hoà, xã Ngọc Hoà, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ