Công Ty Cổ phần Dược Phẩm Bảo NguyênKh

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Cong ty CPCP Bao Nguyen-chuyen gia cong hang TPBVSK

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Khu công nghiệp Đồng Văn 1- Duy Tiên- Hà Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội