CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNITE

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chúng tôi, CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNITE, địa chỉ Số 9 phố Nguyên Hồng,

Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (đơn vị đứng ủy quyền) là chủ

sở hữu sản phẩm, chủ sở hữu nhãn hiệu các sản phẩm sau:

1. DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI HỌNG & RĂNG MIỆNG NANO PLUSS

Và CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA, địa chỉ nhà máy sản xuất: Thôn

Mỹ Giang, Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam (đơn vị nhận ủy quyền)

là đơn vị đã công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP của

Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế.

Nay chúng tôi lập văn bản này để ủy quyền cho CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC

VESTA gia công, sản xuất các sản phẩm TTBYT thuộc sở hữu sản phẩm và sở hữu nhãn hiệu của

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNITE.

Chúng tôi cam kết cung cấp nguyên liệu, vật tư, hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến thông tin,

chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm và bảo đảm các điều kiện về bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng

và cung cấp vật tư, phụ kiện thay thế trang thiết bị y tế nêu trên (nếu có).


THÔNG TIN CÔNG TY

B12A dãy 12 ngõ 65 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ