CÔNG TY CỔ PHẦN ECOE VIỆT NAM

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Ecoe Việt Nam là Công ty phát triển nền tảng “Uber”bất động sản, ứng dụng tìm kiếm bất động sản .Vài năm gần đây Công ty Ecoe Việt Nam dần dần đã khẳng định mình trên thị trường bất động sản Phía Nam.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

134 Đ. Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội