CÔNG TY CỔ PHẦN FLOORDI

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

C4 Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội