Công ty Cổ phần Giải pháp Bán hàng KYC

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Start-up lĩnh vực công nghệ phần mềm

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

141 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội