CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TINH HOA TOÀN CẦU

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Tinh hoa Toàn Cầu - Global Elite Education and Training Corp. (GEET) là một tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, ươm tạo, du học, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ giáo dục…

Các dự án và chương trình do GEET đầu tư và phát triển bao gồm:

• Các trường mẫu giáo, phổ thông, trường quốc tế.

• Các không gian văn phòng, trung tâm kinh doanh, vườn ươm

• Các trung tâm / chương trình đào tạo kỹ năng, công nghệ, ngoại ngữ, nghề...

• Mua và phân phối các chương trình giáo dục nước ngoài

• E-Learning / LMS.

THÔNG TIN CÔNG TY

Tầng 2, Tòa nhà Long Biên, Sân Golf Long Biên, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ