Công Ty Cổ Phần Goody Group

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

5
Trade Marketing Manager
Key Account Manager - B2B
Brand Manager
Sales Director

THÔNG TIN CÔNG TY

139 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ