Công ty cổ phần HVT Bắc Kạn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN HVT BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ nhân dân Giả Dìa, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

THÔNG TIN CÔNG TY

Tổ nhân dân Giả Dìa, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ