Công ty cổ phần HVT Bắc Kạn

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HVT BẮC KẠN

Địa chỉ: Tổ nhân dân Giả Dìa, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tổ nhân dân Giả Dìa, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội