Công ty cổ phần in thương mại Nam Hải

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Thiết kế xuất bản sách thiếu nhi, các loại lịch

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Cụm 12, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội