CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN KINH BẮC

https://kinhbaclogistics.com

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN KINH BẮC


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

489 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội