CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CASA

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Số 2 Đường N2, Khu Phố 3, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Thủ Đức

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội