CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CASA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CASA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CASA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CASA

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê


CÔNG TY CỔ PHẦN KIM CASA Tuyển dụng

Nhân Viên Telesales

20/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian