TopCV sẽ bảo trì nâng cấp hệ thống từ 14:00 đến 17:00 ngày 25/06/2022 (thứ 7). Vui lòng hoàn tất các thao tác trên TopCV trước thời điểm này. Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN KOTINOCHI

http://kotinochi.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

WE, Kotinochi Joint Stock Company, manufacturer of gloves under the brand "KOTINOCHI" and “Safe-Life Gloves”as a manufacturer from Vietnam, was established in 2019. specializes in producing high quality examination gloves for both domestic and international sales. We are proud to be one of the leading glove manufacturers in Vietnam and in the world.

At the present, our main products are Nitrile examination powder free; Latex examination powdered and powder free gloves and functional foods and drugs. Besides that, we are producing sterile latex surgical gloves for the local market and for overseas markets in the future. Annually our gloves deliver more than 1 billion pieces of gloves to domestic as well as oversea market. Our main markets are Asia, Europe, America, Africa and Latin America and other countries.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

68/56 Đồng Nai, Phường 15, Quận10, Tp.HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội