CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PEARL VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PEARL VIỆT NAM ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NĂM 2008. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH SẢN XUẤT HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU. CÔNG TY CÓ 100% VỐN ĐẦU TƯ HÀN QUỐC

THÔNG TIN CÔNG TY

SỐ 469 NGUYỄN DU - DỮU LÂU - VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ