Công ty Cổ phần May Pearl Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần may Pearl Việt Nam được thành lập ngày 01/04/2008.

Là công ty Cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài

Ngành nghề kinh doanh chính : Gia công hàng may mặc xuất khẩu

Tổng số CB - CNV trong công ty >2.000

THÔNG TIN CÔNG TY

469 - Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ