Công ty cổ phần Môi trường và Bao bì Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần Môi trường và Bao bì Việt Nam hoạt động trên 02 lĩnh vực chính gồm:

Lĩnh vực 1: Sản xuất bao Jumbo, bao Sling

Lĩnh vực 2: Tư vấn hồ sơ môi trường; cấp phép, khai thác khoáng sản; Hỗ trợ xử lý nước thải, chất thải; Quan trắc môi trường.

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 170A, đường Trần Đăng Ninh, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ