CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ LINH ANH

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

  • Tham gia mua, cơ cấu các khoản nợ từ các cá nhân, tổ chức;
  • Mua lại khoản nợ, tài sản thế chấp từ tổ chức tín dụng....

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

79 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội