CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 2, số 152 Phó Đức Chính, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội