Công ty cổ phần năng lượng DKC

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Nhân Viên Kỹ Thuật

Công ty cổ phần năng lượng DKC

Địa chỉ công ty

Khu C- Khu Công nghiệp Nam Cấm- Nghi Lộc- Nghệ An

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội