GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CP NetPlus là đơn vị chuyên thiết kế, xây dựng phần mềm trong Giáo dục và các hệ thống I.o.T trong lĩnh vực Phòng Chống Thiên Tai. Các sản phẩm chủ đạo của chúng tôi:

- Lĩnh vực Giáo dục: Hệ thống Tuyển sinh trực tuyến; Thư viện điện tử; Quản lý bán trú; Học bạ điện tử; E-Learning; …v…v…

- Lĩnh vực Phòng chống thiên tai: Cung cấp và thi công lắp đặt các hệ thống quan trắc môi trường cảnh báo sớm; Xây dựng các phần mềm Quản lý quỹ, Phần mềm Sơ tán dân,; Xây dựng các ứng dụng phần mềm trên App …v…v…

- Lĩnh vực Doanh nghiệp: Hệ thống tin nhắn Sms Brandname

- Lĩnh vực Hành chính công: Hệ thống tin nhắn Sms Brandname Cộng đồng


THÔNG TIN CÔNG TY

76-78 Bạch Đằng, Tầng 6, phòng 4.6. Toà nhà Danabook, Quận Hải Châu. TP. Đà Nẵng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ