CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN AMAISOFT

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển Amaisoft được thành lập ngày 01/04/2020 với lĩnh vực kinh doanh là cung cấp các giải pháp phần mềm và outsourcing cho các công ty nước ngoài. Hiện nay, Amaisoft đã xây dựng được hệ thống nhân sự của mình với quy mô trên 20 nhân sự. Sắp tới, để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường và mở rộng quy mô công ty, Amaisoft tìm kiếm các tài năng trẻ cùng định hướng và mục tiêu phát triển về chung team để xây dựng một Amaisoft lớn mạnh trong tương lai!

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 4 toà Mai Linh Đông Đô, 499 Lương Thế Vinh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội