Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế và Thương mại Sông Hồng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

THÔNG TIN CÔNG TY

Số 70 An Dương, Yên Phụ Tây Hồ Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ