CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM 

(VIET NAM MANPOWER AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY)

Mã số thuế:0105179530

Địa chỉ: Cụm công nghiệp thanh oai, xã bích hòa, huyện thanh oai, thành phố hà nội

Điện thoại: 02423210386

THÔNG TIN CÔNG TY

Cụm công nghiệp thanh oai, xã bích hòa, huyện thanh oai, thành phố hà nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ