Công Ty Cổ Phần Nhựa Kiên An

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

THÔNG TIN CÔNG TY

Cụm Công nghiệp Kim Bình, Xã Kim Bình, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ