CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ MINH THANH

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 1, 30-32 Yersin, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội