Công ty Cổ phần PCS Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần PCS Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần PCS Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần PCS Việt Nam

Công ty cổ phần PCS Việt Nam là công ty kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kiểm soát côn trùng và động vật gây hại thể hiện trong các dịch vụ sau.

- Cung cấp gói giải pháp và dịch vụ kiểm soát côn trùng gây hại tại các nhà máy, nhà hàng, khách sạn...

- Cung cấp gói giải pháp và dịch vụ kiểm soát Chuột hại

- Cung cấp gói giải pháp và dịch vụ chống mối công trình xây dựng

- Cung cấp gói giải pháp và dịch vụ khử trùng hàng hóa và bảo quản trong kho

- Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại chế phẩm (Hóa chất) vật tư ngành PCO