Công ty Cổ phần Phần mềm LinkQ

linkq.com.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm LinkQ là công ty chuyên sâu vào lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý doanh nghiệp. Sản phẩm bao gồm: Phần mềm kế toán, Nhân sự tiền lương, Bán hàng, Quản trị sản xuất.. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có đủ năng lực cho vị trí cần tuyển

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

60 Vu Tong Phan Street, An Phu Ward, Thu Duc City, HCM City

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội