Công ty cổ phần phát triển giải pháp và CNTT Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

会社名 Vietnam Information Technology & Solution Development Company

ベトナムIT技術とソリューション開発株式会社(略称 VTD株式会社)

設立日 2016/11/01

所在地 ベトナムハノイ市Cau Giay区DuyTan 町84番BQL ビル601号

メール info@vtdvn.net

TUYỂN DỤNG

2
Lập trình viên Frontend
Trưởng phòng Kinh doanh Tour

ĐÁNH GIÁ

Hiện chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá

Đánh giá của bạn về công ty này?

THÔNG TIN CÔNG TY

84 Duy Tân- Cầu giấy

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ