Công ty cổ phần phát triển giải pháp và CNTT Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần phát triển giải pháp và CNTT Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần phát triển giải pháp và CNTT Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần phát triển giải pháp và CNTT Việt Nam

会社名 Vietnam Information Technology & Solution Development Company

ベトナムIT技術とソリューション開発株式会社(略称 VTD株式会社)

設立日 2016/11/01

所在地 ベトナムハノイ市Cau Giay区DuyTan 町84番BQL ビル601号

メール info@vtdvn.net