CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN

https://odinacademy.edu.vn/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Odin language academy

Học viện nghiên cứu và ứng dụng phương pháp giảng dạy

Hội thảo khoa học

Nghiên cứu và ứng dụng phương pháp giảng dậy

Ielts

BBST

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

70 Trần Đại Nghĩa Hai Bà Trưng Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội