Công ty Cổ phần Quốc tế ICO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TUYỂN DỤNG

1
Trưởng Phòng Kinh Doanh Cấp Tỉnh

THÔNG TIN CÔNG TY

Lô 29+30 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ