TopCV sẽ bảo trì nâng cấp hệ thống từ 18h00 ngày 19/9/2021 đến 07:00 ngày 20/09/2021. Vui lòng hoàn tất các thao tác trên TopCV trước thời điểm này. Xin trân trọng cảm ơn!

Công ty Cổ phần Quốc tế LGG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Congo ty cổ phần Quốc tế LGG chuyên về may mặc xuất khẩu, 

THÔNG TIN CÔNG TY

Cụm công nghiệp Xương Giang 2 - Đường Xương Giang - Phường Xương Giang - TP Bắc Giang

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ