GIỚI THIỆU CÔNG TY

_Theo dõi, làm các công việc liên quan đến văn phòng

_Nhận điện thoại, fax, phụ trách công văn chứng từ đến và đi.

_Quản lý file hồ sơ, công văn và các chứng từ hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ.

_Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên.

_Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty.

_Lên kế hoạch, theo dõi, bảo trì các thiết bị điện tử (máy tính, máy in, máy photo.. )và quản lý tài sản công ty.

_Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên

THÔNG TIN CÔNG TY

D8, Đường đông nhì ,thuận an ,B

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ