CÔNG TY CỔ PHẦN SOBI VIỆT NAM

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

31 Lê Văn Lương, Phong 607 - Tầng 6 - Toà B - Toà nhà Handi Resco

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội