Cong ty co phan speedbowl-chi nhanh da nang

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 5, lotte mart da nang, số 6 nại nam, phường hoà cường bắc, quận hải châu, thành phố đà nẵng

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội