CÔNG TY CỔ PHẦN STERLING GROUP

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN STERLING GROUP

(STERLING GROUP JOINT STOCK COMPANY)

Mã số thuế: 0108616901

Địa chỉ: Phòng 1005, số 3 phố vũ phạm hàm, quận cầu giấy, thành phố hà nội

Điện thoại: 19002218

THÔNG TIN CÔNG TY

Phòng 1005, số 3 phố vũ phạm hàm, quận cầu giấy, thành phố hà nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ