CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ASA

(ASA GROUP JOINT STOCK COMPANY)

Địa chỉ: KCN Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội

Mã số thuế: 0107962391

Điện thoại: 02462967664


THÔNG TIN CÔNG TY

KCN Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ